podstrony tytuł

Zgromadzenie Księży Misjonarzy

Ks. Kot

logo misjonarze

Zgromadzenie Księży Misjonarzy (Zgromadzenie Misji, Lazaryści, Wincencjanie, Misjonarze) łac. Congregatio Presbiterorum Saeculorum Missionis - stowarzyszenie życia apostolskiego założone przez św. Wincentego á Paulo dn. 17 kwietnia 1625 r. w Paryżu. Zgromadzenie skupia duchownych, którzy podejmując życie we wspólnocie pragną poświęcić się głoszeniu Ewangelii. Hasłem Zgromadzenia jest: „Głosić Ewangelię ubogim posłał mnie Pan”. I to jest właśnie główny cel Zgromadzenia: naśladowanie Chrystusa głoszącego Dobrą Nowinę ubogim. Wyraża się to w prowadzeniu misji i rekolekcji parafialnych oraz w trosce o zapewnienie gorliwych duszpasterzy.
Wspólnota Zgromadzenia Misji obejmuje kapłanów, braci i kleryków. Realizując duchowość naszego Założyciela składamy 4 śluby: wytrwania w pracy dla ubogich, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Charakterystycznym rysem Zgromadzenia jest praktykowanie pięciu cnót ewangelicznych: pokory, prostoty, łagodności, umartwienia oraz apostolskiej gorliwości.
Aktualnie całe Zgromadzenie liczy na świecie ok. 4 tys. księży, braci i alumnów w 48 prowincjach i vice-prowincjach. Prowincja polska to ok. 330 członków.
Do Polski Misjonarze przybyli w listopadzie 1651 r. z Francji sprowadzeni przez królową Ludwikę Marię Gonzagę. Pierwszy dom został utworzony w 1653 r. przy parafii św. Krzyża w Warszawie. Przed rozbiorami podjęli z rozmachem prowadzoną działalność w formie misji ludowych, formacji duchowieństwa w większości seminariów diecezjalnych, duszpasterstwa parafialnego oraz pracy charytatywnej. W okresie narodowej niewoli zaborcy zlikwidowali niemal wszystkie placówki Zgromadzenia. Odrodzenie prowincji nastąpiło w Krakowie w roku 1865.
Oprócz terenu Galicji Misjonarze objęli duszpasterstwem Polaków mieszkających w USA i w Brazylii.
Polska Prowincja włączyła się w pracę misyjną w Chinach, na Madagaskarze i w Kongo. Nowym polem pracy są tereny państw, w których do niedawna Kościół był prześladowany przez ateistyczne rządy: Albania, Białoruś, Litwa i Ukraina. Prowincja pomaga również zagranicznym diecezjom, w których odczuwalny jest brak kapłanów zarówno w krajach europejskich (Austria, Dania, Niemcy, Francja, Belgia, Węgry), jak i na innych kontynentach (Benin, Boliwia, Brazylia, USA). Obecnie poza krajem posługuje około stu księży i braci wywodzących się z Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misji.

 

Kategoria: