Informacje

kurs przedmalzenski

 

K U R S

 P R Z E D M A Ł Ż E Ń S K I  

P R Z E W Ó Z

 

 Jest to Kurs dwudniowy.

 

 11.VI. 2022r. sobota  –  od godz. 9.00 do 16.00

 

 12.VI. 2022r. niedziela – od godz. 7.30 do 16.00

 

 Spotkania każdego dnia będą przeplatane przerwami

 W przerwach będzie możliwość wypicia kawy lub herbaty

 Rozpoczęcie w Kościele w Przewozie

 Zapisy w dniu rozpoczęcia

 Zainteresowanych serdecznie zapraszam.

Proboszcz

Ks. Jerzy Kot CM

 Przewóz 27. IV. 2022 r.